Geslacht (vrouwelijk)

Vrouwen en mannen zijn in veel opzichten verschillend, zoals we allemaal weten, en dat geldt ook voor de risicofactoren voor het ontwikkelen van een hartziekte. De risicofactor man-zijn wordt in Hartwijzer in een apart item beschreven. Iemands geslacht is iets waar zowel dokter als patiënt rekening mee moeten houden als het gaat om het risico op een hartziekte.

Vrouwelijk geslacht als risicofactor Vrouw-zijn is een risicofactor voor hartziekten omdat een dokter de klachten soms kan onderschatten.

Onderschatting van klachten

Vrouwen genieten tot de overgang bescherming tegen hartziekten. Dat is op zich een prettige boodschap, maar er kleeft ook een nadeel aan. Een cardioloog die zich bewust is van dit gegeven kan geneigd zijn de klachten van een jongere vrouw als minder ernstig in te schatten dan van een man van dezelfde leeftijd, waardoor bij een jongere vrouw mogelijk de juiste diagnose wordt gemist.

Verder kan een hartziekte bij een vrouw zich uiten in andere symptomen dan bij een man. Waar mannen meestal klagen over een drukkende pijn op de borst, klagen vrouwen vaak over vermoeidheid, pijn tussen de schouderbladen of pijn in de bovenbuik. Deze verschillende symptomen kunnen een uiting zijn van een even ernstige hartziekte die in beide gevallen even goed behandeld moet worden.

Verschilt het vrouwenhart van een mannenhart?

YouTube-Vrouwenhart Debby Keuken vraagt het aan dr. Marie-Claire van Dijk, cardioloog in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Haarvaten niet te zien bij hartkatheterisatie

Een ander verschil tussen mannen en vrouwen is dat slagaderziekte bij vrouwen anders kan verlopen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een hartkatheterisatie bij vrouwen vaker dan bij mannen in dezelfde situatie, geen belangrijke vernauwingen in de kransslagaders kan aantonen. Een cardioloog moet in dat geval niet te snel concluderen dat deze vrouwen geen hartziekte hebben. Bij vrouwen kan het gaan om problemen met de haarvaten, dat wil zeggen zeer kleine slagaders in de hartspier, die op de röntgenopnames tijdens een hartkatheterisatie niet te zien zijn.

Risicofactoren even belangrijk voor mannen en vrouwen

Voor vrouwen is het net zo belangrijk als voor mannen om te letten op risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk, diabetes en een te hoog cholesterol. Een verschil is dat deze risicofactoren zich bij vrouwen anders kunnen voordoen dan bij mannen. Diabetes bij vrouwen is bijvoorbeeld een sterkere risicofactor dan bij mannen. Een ander verschil is natuurlijk de zwangerschap. Een cardioloog zal een jonge vrouw in het bijzonder vragen naar risicofactoren tijdens de zwangerschap, zoals een hoge bloeddruk, een hoog glucosegehalte in het bloed of verlies van eiwit in de urine.