Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

Als je te maken hebt met een hartziekte krijg je in het ziekenhuis te maken met een cardioloog, een verpleegkundig specialist of een verpleegkundige. Een cardioloog is een medisch specialist die door een jarenlange, intensieve studie en training het hoogste niveau van kennis heeft. In het ziekenhuis heeft de cardioloog de supervisie op het opsporen, het stellen van een diagnose en het behandelen van hartziekten. Er zijn ongeveer achthonderd cardiologen werkzaam in Nederland, waarmee cardiologie één van de belangrijkste specialismen is.

Verpleegkundig specialisten en Physician Assistants

Vaak word je in het ziekenhuis niet door een cardioloog geholpen maar door een Verpleegkundig Specialist (VS) of een Physician Assistant (PA). Beide zorgprofessionals hebben een medische achtergrond en zijn goed opgeleid. Zowel een VS als een PA zijn bevoegd om bepaalde medische behandelingen voor te schrijven en zelfstandig bepaalde behandelingen uit te voeren. Ze kunnen ook doorverwijzen naar andere behandelaars, zoals een fysiotherapeut, psycholoog, diëtist of hulp thuis. De VS of PA is vaak het vaste, laagdrempelige aanspreekpunt voor iemand met een hartziekte en zijn naasten.

NVVC

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

Cardiologen, verpleegkundig specialisten en physician assistants hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Deze organisatie werd opgericht op 28 april 1934. In de eerste statuten van de NVVC (1951) werd de belangrijkste doelstelling als volgt geformuleerd: het bevorderen van de kennis van hart- en vaatziekten, alsmede het nemen en helpen uitvoeren van maatregelen tot bestrijding van deze ziekten en hun gevolgen.

De NVVC heeft kennisbevordering nog altijd hoog in het vaandel. De NVVC organiseert ieder jaar twee drukbezochte wetenschappelijke congressen. Voorts worden onderzoeksresultaten gepubliceerd in het Netherlands Heart Journal. Voor de bevordering van kennis onder patiënten en hun naasten heeft de NVVC deze website gemaakt. Meer info: www.nvvc.nl.