Roken

Rookt u? Die vraag kun je verwachten als je met hartklachten bij de dokter zit. Roken en hartklachten gaan vaak samen, ook bij jonge mensen. Roken verdubbelt het risico op een hartziekte. Hoe meer je rookt, hoe slechter.

Voor hart en bloedvaten is tabaksrook op drie manieren slecht. Door tabaksrook vernauwen de slagaders, beschadigt de binnenkant van de slagaders en verandert de samenstelling van het bloed. Vooral de laatste twee verhogen het risico op slagaderziekte. Dit kan leiden tot onherstelbare schade aan de slagaders en uiteindelijk tot een hartinfarct of een beroerte.

Roken Niet alleen roken, maar ook meeroken vergroot het risico op een hartziekte.

Vernauwde slagaders

De nicotine in tabaksrook veroorzaakt een tijdelijke vernauwing van de slagaders, waardoor de doorsnede kleiner wordt en het risico op een afsluiting groter. Raakt een kransslagader afgesloten, dan volgt er een hartinfarct. Is het een slagader in de hersenen, dan volgt er een beroerte.

Niet alleen de rokers zelf, ook niet-rokers die de tabaksrook inademen hebben een extra risico. Dat blijkt uit het dalend aantal hartinfarcten als roken in openbare ruimtes zoals stations of restaurants wordt verboden. Onder rokers, maar ook onder niet-rokers.

De koolmonoxide in de tabaksrook maakt het probleem groter. Om het bloed door de vernauwde slagaders te pompen, moet de hartspier harder werken. De hartspier heeft daarvoor meer zuurstof nodig, maar tijdens het roken wordt er juist minder zuurstof aangevoerd. Het bloed neemt uit de tabaksrook koolmonoxide op, die de zuurstof verdrijft. De hartspier moet met minder zuurstof harder werken en het uithoudingsvermogen neemt af.

Beschadiging slagaderwand

Bij slagaderziekte hoopt zich cholesterol op in de slagaderwand. Het vettige cholesterol kan zich niet hechten als de slagader gezond is, want dan is de binnenwand glad en soepel. Tabaksrook kan de slagaderwand plaatselijk beschadigen en ruw maken, waardoor cholesterol de kans krijgt zich te hechten. Hoe het komt dat roken de slagaderwand beschadigt, is niet helemaal duidelijk.

Tabaksrook

Tabaksrook bestaat uit ongeveer 4.000 verschillende stoffen. Van een aantal hiervan is vastgesteld dat ze schadelijk zijn. Van andere is dat minder zeker. De exacte werking van de meeste stoffen is niet altijd duidelijk, maar het schadelijke effect staat buiten kijf.

Samenstelling bloed

Roken verandert de samenstelling van het bloed. Het bloed bevat eiwitten om cholesterol aan te voeren en eiwitten om cholesterol af te voeren: LDL-cholesterol en HDL-cholesterol. HDL-cholesterol gaat slagaderziekte tegen omdat dit eiwit het cholesterolgehalte in het bloed doet dalen, LDL-cholesterol werkt slagaderziekte juist in de hand. Roken beïnvloedt de verhouding van hdl en ldl in het bloed in ongunstige zin.

Verder wordt het bloed door roken dikker, waardoor het minder vlot stroomt en sneller stolt. Daardoor ontstaan makkelijker bloedproppen, die een slagader kunnen afsluiten.