Symptomen

Een symptoom is een uiting van een ziekte. Een symptoom is subjectief en kan van persoon tot persoon heel anders worden beleefd.

‘Symptoom’ komt van het Griekse symptoma, wat je kunt vertalen met ‘iets dat je overvalt’. In de Griekse zin van het woord is een symptoom iets dat opeens gebeurt, dat je uit de gewone routine haalt en dat de aandacht opeist, zelfs al probeer je er niet aan te denken.

Voor een dokter zijn symptomen belangrijk om een diagnose te kunnen stellen, maar een dokter kan niet voelen wat jij voelt. Daarom is een gesprek en lichamelijk onderzoek alleen niet genoeg voor een diagnose. Een dokter luistert goed naar de beleving van de symptomen, maar een verklaring voor die symptomen wil hij graag bevestigd zien door andere onderzoeken en beeldvormende technieken.

Na de nodige onderzoeken kan een dokter de symptomen vaak in verband brengen met een bepaald ziektebeeld, maar niet altijd. Aan de ene kant heb je dan reden tot blijdschap omdat er geen ziektebeeld is gevonden, maar aan de andere kant kun je wel met een onverklaarde pijn zitten.

Symptomen Mensen kunnen een heel andere beleving hebben bij dezelfde symptomen.

Pijn op de borst (Angina Pectoris)

Het meest voorkomende symptoom bij hartziekten is pijn op de borst. Pijn op de borst wordt heel verschillend beleefd. Soms hebben mensen helemaal geen pijn, maar een moeilijk te beschrijven beklemmend gevoel. De ernst van de hartziekte hoeft er niet minder om te zijn, want het hart zelf kun je niet voelen. Je voelt alleen de pijn die via het zenuwstelsel uitstraalt.

Andere symptomen

Ook kortademigheid is een symptoom dat mensen verschillend beleven en dat niet altijd is te herleiden tot een bepaald ziektebeeld. Anders dan pijn op de borst is kortademigheid wel meetbaar, namelijk door te testen hoe lang iemand een inspanning vol kan houden.

Andere symptomen die zich bij hartziekten voordoen, hebben kenmerken die een dokter zelf kan waarnemen, zoals dikke enkels en vochtophoping, een hartgeruis of huidverkleuring, en zijn daarom voor een dokter makkelijker te herkennen. Maar ook deze symptomen zijn niet altijd aan een ziektebeeld te relateren.