Onderzoeken

Het werk van een cardioloog in het ziekenhuis heeft wel wat weg van het werk van een politierechercheur. Door vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te verrichten, verzamelt hij om te beginnen informatie. Daardoor krijgt hij een vermoeden van wat er aan de hand is, maar een besluit over de behandeling neemt hij pas op basis van een onderzoek dat objectieve gegevens oplevert. Zo’n uitslag is overigens niet altijd duidelijk, soms moet er een vervolgonderzoek plaatsvinden. Ook is mogelijk dat de uitslag wel duidelijk is, maar dat behandeling niet nodig is. Sommige onderzoeken zijn belastend voor wie ze ondergaat of vormen een klein gezondheidsrisico, zoals röntgenonderzoeken. Om onnodige onderzoeken en onduidelijkheden te voorkomen, is de ‘eerste ronde’, met het vragen stellen en het lichamelijk onderzoek heel belangrijk.

Wat DNA-testen of vingerafdrukken zijn voor een politierechercheur, zijn de onderzoeken voor een cardioloog. Zonder onderzoeken is het in veel gevallen onmogelijk om zekerheid te krijgen.

Onderzoeken Het werk van een cardioloog lijkt een beetje op het werk van een politierechercheur. Beiden verzamelen informatie door goed te kijken en te luisteren en laten vervolgens onderzoeken doen om een vermoeden te bevestigen of juist te ontkrachten.

Hartkatheterisatie

De voor- en nadelen van cardiologische onderzoeken worden in optima forma belichaamd door hartkatheterisatie. Pijn op de borst en andere hartklachten kunnen worden veroorzaakt door een ziekte van de kransslagaderen, te weten slagaderziekte. Het enige onderzoek dat zekerheid over de toestand van de kransslagaderen kan geven, is hartkatheterisatie. Bij andere onderzoeken is er altijd een kleine kans op een onduidelijke of valse uitslag. Nadeel is dat hartkatheterisatie duur is en een risico vormt. Daarom wordt hartkatheterisatie alleen in ernstige gevallen als eerste onderzoek gedaan. In minder ernstige gevallen wordt er meestal eerst een minder risicovolle inspanningstest verricht.

Beeldvormende technieken

Beeldvormende technieken zijn onderzoeken waarmee een plaatje van het hart wordt gemaakt. Op dit gebied is een ware revolutie gaande. In de cardiologie - en dus ook in Hartwijzer – worden ze als een aparte groep gezien.