Nitraten

Nitraten geven vrijwel onmiddellijk verlichting bij pijn op de borst. Ze worden onder de tong genomen als pilletje of als spray op het moment dat een aanval opkomt. Op die manier komt het medicijn snel in het bloed, waardoor de hartspier wordt ontlast en de pijn op de borst minder wordt of zelfs verdwijnt.

De oorzaak van pijn op de borst is in de meeste gevallen slagaderziekte. Nitraten kunnen voor korte tijd het pijnlijke gevolg van deze ziekte bestrijden, maar hebben geen invloed op de ziekte zelf.

Wat gebeurt er als je nitraten neemt?

Nitraten worden in het bloed omgezet in stikstofoxide, een boodschapperstof die lichaamscellen een signaal kan geven iets wel of niet te doen. Cellen in de wand van aders en slagaders krijgen het signaal om zich te verwijden, inclusief de spiercellen in de kransslagaders die de hartspier van zuurstofrijk bloed voorzien. Daardoor wordt de hartspier op drie manieren (tijdelijk) ontlast.

1. Het bloed krijgt meer ruimte in de aders waardoor de hartkamers worden ontlast. Aders hebben een groot vermogen om uit te zetten en zo bloed op te slaan – denk maar aan hoe de aders onder de huid van je handrug kunnen uitzetten als je je hand een tijdje laat hangen. Het gevolg is dat de ontlaste hartspier zich minder uit hoeft te rekken en minder zuurstof nodig heeft om zijn werk te doen.

2. De kleinere slagaders verwijden en ontlasten zo het hart. Hoe nauwer de slagaders, hoe harder het hart moet werken om het bloed daar doorheen te pompen. Verwijde slagaders geven minder weerstand.

3. De kransslagaders verwijden zich. Pijn op de borst ontstaat door een tekort aan zuurstofrijk bloed in de hartspier. Verwijde kransslagaders zijn beter in staat om het tekort aan te vullen.

Pilletje of spray

Nitraten kun je nemen als pilletje of als spray. Beide neem je onder de tong. Sommige mensen gebruiken liever een spray omdat ze last hebben van een droge mond. De samenstelling en het effect van het medicijn zijn min of meer hetzelfde.

Nitraten Een veelgebruikt nitraat is nitroglycerine. In een lichte dosis geeft nitroglycerine verlichting bij pijn op de borst, maar de pure vorm is extreem ontplofbaar. Alfred Nobel bedacht een manier om nitroglycerine veilig te kunnen gebruiken. Zijn uitvinding noemde hij dynamiet.

Stofnamen van nitraten

Nitraten zijn op de markt onder verschillende merknamen, maar op de bijsluiter is ook de stofnaam te vinden. Stofnamen van nitraten zijn: isosorbidedinitraat, isosorbide-mononitraat en nitroglycerine.