Het hart

Het hart is een holle spier die ritmisch krachtig samenknijpt. De functie van het hart kun je het beste vergelijken met een pomp die het bloed in beweging houdt. Het bloed moet stromen om zuurstof en andere voedingsstoffen naar de weefsels en organen te vervoeren en op de terugweg afvalstoffen mee te nemen naar een plek waar ze worden verwerkt, zoals de nieren. Als de pomp hapert, heeft het hele lichaam daaronder te lijden. De aanvoer van zuurstof stagneert in een lange file van langzaam voortbewegend of zelfs stilstaand verkeer, terwijl het hele lichaam schreeuwt om zuurstof. De file lost alleen op als de pomp weer op gang komt.

Joggers Je leeftijd is geen kalenderkwestie - je bent zo oud als je vaten.

Leeftijd = hart en vaten

Je bent zo oud als je vaten. De conditie van je bloedvaten bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt. Heb je soepele en gezonde vaten, dan worden de weefsels en organen in je lichaam goed van bloed voorzien. Zijn je vaten stijf en vernauwd, dan kan dat gevolgen hebben voor het gemak waarmee je je beweegt en het functioneren van je organen. Dat geldt in het bijzonder voor de kransslagaderen. Als de kransslagaderen achteruit gaan, krijgt het hart zelf te weinig bloed en neemt het risico op een hartinfarct toe. Het hart is een pomp die de bloedsomloop in stand houdt en als de pomp verzwakt, verzwakt het hele systeem. De ziekte die bloedvaten aantast, heet slagaderziekte.

Slagaderziekte

Slagaderziekte is een geduldige sluipmoordenaar. Het duurt vaak jaren voordat de gevolgen zichtbaar worden, en dat gebeurt helaas vaak door een hartinfarct of een beroerte. De conditie van de bloedvaten is op dat moment vaak flink achteruit gegaan. Daarom is het belangrijk om een infarct te voorkomen in de plaats van de schade te repareren. Dat kan door de risicofactoren voor slagaderziekte zo veel mogelijk te vermijden. De belangrijkste risicofactoren zijn roken, hoge bloeddruk, LDL-cholesterol, overgewicht en diabetes. Hartwijzer beschrijft ook andere risicofactoren.

Preventie heeft de toekomst

Er zijn steeds betere behandelingen voor hart- en vaatziekten. Nieuwe beeldvormende technieken zoals een MRI-scan en een CT-scan maken het hart en de kransslagaderen zichtbaar. Toch is de toekomst niet aan de technologie, maar aan het voorkomen van deze ziekten. De dokter van de toekomst zal zich steeds meer bezighouden met het afremmen van slagaderziekte voordat de sluipmoordenaar heeft toegeslagen. Een succesverhaal is bijvoorbeeld het gebruik van cholesterolverlagers, die er mede voor gezorgd hebben dat het aantal doden door een hartziekte in de laatste jaren is afgenomen.

Voorkomen van hart- en vaatziekten door goede informatie is de inzet van Hartwijzer. Want preventie heeft de toekomst!

Anatomie van het hart

De anatomie van het hart kun je verdelen in vijf onderwerpen: de bloedsomloop, de kamers en boezems, de hartkleppen, de kransslagaders en het prikkelgeleidingssysteem.

De bloedsomloop is het buizensysteem waarin het bloed circuleert. De kamers en boezems zijn de holle ruimtes in het hart die van elkaar en de bloedsomloop zijn gescheiden door hartkleppen. De kransslagaders vormen een klein maar belangrijk onderdeel omdat ze de hartspier zélf van bloed voorzien. Het prikkelgeleidingssysteem zet de hartspier aan tot samenknijpen met behulp van een elektrische prikkel.